برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 1 تا شعر 10 از مجموع 56 شعر در رساله‌ جلالیه محتشم کاشانی

کسی هم بوده کز شوخی بزور یک نظر کردن

کسی هم بوده کز شوخی بزور یک نظر کردن

 

تواند صد هزاران خانه را زیر و زبر کردن

شماره شعر: 1 تعداد ابیات: 9 (19 مصراع)

چون جلوه‌گر گردد بلا از قامت فتان تو

چون جلوه‌گر گردد بلا از قامت فتان تو

 

صد ره کنم در زیر لب خود را بلاگردان تو

شماره شعر: 2 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)

دگر از بهر من زد دار عبرت سرو بالائی

دگر از بهر من زد دار عبرت سرو بالائی

 

حریفان می‌کنید امروز یا فردا تماشائی

شماره شعر: 3 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)

روی ناشسته چو ماهش نگرید

روی ناشسته چو ماهش نگرید

 

چشم بی‌سرمه‌ی سیاهش نگرید

شماره شعر: 4 تعداد ابیات: 16 (33 مصراع)

الهی تا ز حسن و عشق در عالم نشان باشد

الهی تا ز حسن و عشق در عالم نشان باشد

 

به کام عشق بازان شاه حسنت کامران باشد

شماره شعر: 5 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)

نخست آنکس که شد در بند انکار تو من بودم

نخست آنکس که شد در بند انکار تو من بودم

 

ولی آن کس که گشت اول گرفتار تو من بودم

شماره شعر: 6 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)

شده خلقت چو گریبان کش دلهای همه

شده خلقت چو گریبان کش دلهای همه

 

چون روان بر سر کویت نبود پای همه

شماره شعر: 7 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)

حسن تو چند زینت هر انجمن بود

حسن تو چند زینت هر انجمن بود

 

روی تو چند آینه‌ی مرد و زن بود

شماره شعر: 8 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)

چو دلگشای رقیبان شوی به لطف نهانی

چو دلگشای رقیبان شوی به لطف نهانی

 

زبان بنده ببندی به التفات زبانی

شماره شعر: 9 تعداد ابیات: 14 (29 مصراع)

چون پیش یار قید و رهائی برابر است

چون پیش یار قید و رهائی برابر است

 

آن جا اگر روی و گر آئی برابر است

شماره شعر: 10 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)


جستجوی بیشتر برای رساله‌ جلالیه محتشم کاشانی

  جستجو در وب برای رساله‌ جلالیه محتشم کاشانی
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای رساله‌ جلالیه محتشم کاشانی
  جستجو در تصاویر برای رساله‌ جلالیه محتشم کاشانی
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای رساله‌ جلالیه محتشم کاشانی
  جستجو در فیلم ها برای رساله‌ جلالیه محتشم کاشانی
  جستجو در لینکها برای رساله‌ جلالیه محتشم کاشانی
  جستجو در اخبار برای رساله‌ جلالیه محتشم کاشانی
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای رساله‌ جلالیه محتشم کاشانی

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 6 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  لغتنامه انگلیسی  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  دیکشنری  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی