برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 1 تا شعر 10 از مجموع 3,229 شعر در غزلیات جلال‌الدین محمد بلخی

ای رستخیز ناگهان وی رحمت بی​منتها

ای رستخیز ناگهان وی رحمت بی​منتها

 

ای آتشی افروخته در بیشه اندیشه​ها

شماره شعر: 1 تعداد ابیات: 10 (21 مصراع)

ای طایران قدس را عشقت فزوده بال​ها

ای طایران قدس را عشقت فزوده بال​ها

 

در حلقه سودای تو روحانیان را حال​ها

شماره شعر: 2 تعداد ابیات: 17 (35 مصراع)

ای دل چه اندیشیده​ای در عذر آن تقصیرها

ای دل چه اندیشیده​ای در عذر آن تقصیرها

 

زان سوی او چندان وفا زین سوی تو چندین جفا

شماره شعر: 3 تعداد ابیات: 22 (45 مصراع)

ای یوسف خوش نام ما خوش می​روی بر بام ما

ای یوسف خوش نام ما خوش می​روی بر بام ما

 

ای درشکسته جام ما ای بردریده دام ما

شماره شعر: 4 تعداد ابیات: 5 (11 مصراع)

آن شکل بین وان شیوه بین وان قد و خد و دست و پا

آن شکل بین وان شیوه بین وان قد و خد و دست و پا

 

آن رنگ بین وان هنگ بین وان ماه بدر اندر قبا

شماره شعر: 5 تعداد ابیات: 13 (27 مصراع)

بگریز ای میر اجل از ننگ ما از ننگ ما

بگریز ای میر اجل از ننگ ما از ننگ ما

 

زیرا نمی​دانی شدن همرنگ ما همرنگ ما

شماره شعر: 6 تعداد ابیات: 9 (19 مصراع)

بنشسته​ام من بر درت تا بوک برجوشد وفا

بنشسته​ام من بر درت تا بوک برجوشد وفا

 

باشد که بگشایی دری گویی که برخیز اندرآ

شماره شعر: 7 تعداد ابیات: 22 (45 مصراع)

جز وی چه باشد کز اجل اندررباید کل ما

جز وی چه باشد کز اجل اندررباید کل ما

 

صد جان برافشانم بر او گویم هنییا مرحبا

شماره شعر: 8 تعداد ابیات: 8 (17 مصراع)

من از کجا پند از کجا باده بگردان ساقیا

من از کجا پند از کجا باده بگردان ساقیا

 

آن جام جان افزای را برریز بر جان ساقیا

شماره شعر: 9 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)

مهمان شاهم هر شبی بر خوان احسان و وفا

مهمان شاهم هر شبی بر خوان احسان و وفا

 

مهمان صاحب دولتم که دولتش پاینده با

شماره شعر: 10 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)


جستجوی بیشتر برای غزلیات جلال‌الدین محمد بلخی

  جستجو در وب برای غزلیات جلال‌الدین محمد بلخی
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای غزلیات جلال‌الدین محمد بلخی
  جستجو در تصاویر برای غزلیات جلال‌الدین محمد بلخی
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای غزلیات جلال‌الدین محمد بلخی
  جستجو در فیلم ها برای غزلیات جلال‌الدین محمد بلخی
  جستجو در لینکها برای غزلیات جلال‌الدین محمد بلخی
  جستجو در اخبار برای غزلیات جلال‌الدین محمد بلخی
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای غزلیات جلال‌الدین محمد بلخی

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی