برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 26 از 26 مصراع از شعر چندان بنالم ناله​ها چندان برآرم رنگ​ها در غزلیات جلال‌الدین محمد بلخی


< شعر بعدی شعر قبلی >

چندان بنالم ناله​ها چندان برآرم رنگ​ها
چندان بنالم ناله​ها چندان برآرم رنگ​ها   تا برکنم از آینه هر منکری من زنگ​ها
بر مرکب عشق تو دل می​راند و این مرکبش   در هر قدم می​بگذرد زان سوی جان فرسنگ​ها
بنما تو لعل روشنت بر کوری هر ظلمتی   تا بر سر سنگین دلان از عرش بارد سنگ​ها
با این چنین تابانیت دانی چرا منکر شدند   کاین دولت و اقبال را باشد از ایشان ننگ​ها
گر نی که کورندی چنین آخر بدیدندی چنان   آن سو هزاران جان ز مه چون اختران آونگ​ها
چون از نشاط نور تو کوران همی بینا شوند   تا از خوشی راه تو رهوار گردد لنگ​ها
اما چو اندر راه تو ناگاه بیخود می​شود   هر عقل زیرا رسته شد در سبزه زارت بنگ​ها
زین رو همی​بینم کسان نالان چو نی وز دل تهی   زین رو دو صد سرو روان خم شد ز غم چون چنگ​ها
زین رو هزاران کاروان بشکسته شد از ره روان   زین ره بسی کشتی پر بشکسته شد بر گنگ​ها
اشکستگان را جان​ها بستست بر اومید تو   تا دانش بی​حد تو پیدا کند فرهنگ​ها
تا قهر را برهم زند آن لطف اندر لطف تو   تا صلح گیرد هر طرف تا محو گردد جنگ​ها
تا جستنی نوعی دگر ره رفتنی طرزی دگر   پیدا شود در هر جگر در سلسله آهنگ​ها
وز دعوت جذب خوشی آن شمس تبریزی شود   هر ذره انگیزنده​ای هر موی چون سرهنگ​ها
کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی