برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 30 از 38 مصراع از شعر چون نالد این مسکین که تا رحم آید آن دلدار را در غزلیات جلال‌الدین محمد بلخی


< شعر بعدی شعر قبلی >

چون نالد این مسکین که تا رحم آید آن دلدار را
چون نالد این مسکین که تا رحم آید آن دلدار را   خون بارد این چشمان که تا بینم من آن گلزار را
خورشید چون افروزدم تا هجر کمتر سوزدم   دل حیلتی آموزدم کز سر بگیرم کار را
ای عقل کل ذوفنون تعلیم فرما یک فسون   کز وی بخیزد در درون رحمی نگارین یار را
چون نور آن شمع چگل می​درنیابد جان و دل   کی داند آخر آب و گل دلخواه آن عیار را
جبریل با لطف و رشد عجل سمین را چون چشد   این دام و دانه کی کشد عنقای خوش منقار را
عنقا که یابد دام کس در پیش آن عنقامگس   ای عنکبوت عقل بس تا کی تنی این تار را
کو آن مسیح خوش دمی بی​واسطه مریم یمی   کز وی دل ترسا همی پاره کند زنار را
دجال غم چون آتشی گسترد ز آتش مفرشی   کو عیسی خنجرکشی دجال بدکردار را
تن را سلامت​ها ز تو جان را قیامت​ها ز تو   عیسی علامت​ها ز تو وصل قیامت وار را
ساغر ز غم در سر فتد چون سنگ در ساغر فتد   آتش به خار اندرفتد چون گل نباشد خار را
ماندم ز عذرا وامقی چون من نبودم لایقی   لیکن خمار عاشقی در سر دل خمار را
شطرنج دولت شاه را صد جان به خرجش راه را   صد که حمایل کاه را صد درد دردی خوار را
بینم به شه واصل شده می از خودی فاصل شده   وز شاه جان حاصل شده جان​ها در او دیوار را
باشد که آن شاه حرون زان لطف از حدها برون   منسوخ گرداند کنون آن رسم استغفار را
جانی که رو این سو کند با بایزید او خو کند   یا در سنایی رو کند یا بو دهد عطار را


1 2 بعدی


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی