برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 30 از 42 مصراع از شعر ای شاه جسم و جان ما خندان کن دندان ما در غزلیات جلال‌الدین محمد بلخی


< شعر بعدی شعر قبلی >

ای شاه جسم و جان ما خندان کن دندان ما
ای شاه جسم و جان ما خندان کن دندان ما   سرمه کش چشمان ما ای چشم جان را توتیا
ای مه ز اجلالت خجل عشقت ز خون ما بحل   چون دیدمت می​گفت دل جاء القضا جاء القضا
ما گوی سرگردان تو اندر خم چوگان تو   گه خوانیش سوی طرب گه رانیش سوی بلا
گه جانب خوابش کشی گه سوی اسبابش کشی   گه جانب شهر بقا گه جانب دشت فنا
گه شکر آن مولی کند گه آه واویلی کند   گه خدمت لیلی کند گه مست و مجنون خدا
جان را تو پیدا کرده​ای مجنون و شیدا کرده​ای   گه عاشق کنج خلا گه عاشق رو و ریا
گه قصد تاج زر کند گه خاک​ها بر سر کند   گه خویش را قیصر کند گه دلق پوشد چون گدا
طرفه درخت آمد کز او گه سیب روید گه کدو   گه زهر روید گه شکر گه درد روید گه دوا
جویی عجایب کاندرون گه آب رانی گاه خون   گه باده​های لعل گون گه شیر و گه شهد شفا
گه علم بر دل برتند گه دانش از دل برکند   گه فضل​ها حاصل کند گه جمله را روبد بلا
روزی محمدبک شود روزی پلنگ و سگ شود   گه دشمن بدرگ شود گه والدین و اقربا
گه خار گردد گاه گل گه سرکه گردد گاه مل   گاهی دهلزن گه دهل تا می​خورد زخم عصا
گه عاشق این پنج و شش گه طالب جان​های خوش   این سوش کش آن سوش کش چون اشتری گم کرده جا
گاهی چو چه کن پست رو مانند قارون سوی گو   گه چون مسیح و کشت نو بالاروان سوی علا
تا فضل تو راهش دهد وز شید و تلوین وارهد   شیاد ما شیدا شود یک رنگ چون شمس الضحی


1 2 بعدی


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی