برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 22 از 22 مصراع از شعر ای از ورای پرده​ها تاب تو تابستان ما در غزلیات جلال‌الدین محمد بلخی


< شعر بعدی شعر قبلی >

ای از ورای پرده​ها تاب تو تابستان ما
ای از ورای پرده​ها تاب تو تابستان ما   ما را چو تابستان ببر دل گرم تا بستان ما
ای چشم جان را توتیا آخر کجا رفتی بیا   تا آب رحمت برزند از صحن آتشدان ما
تا سبزه گردد شوره​ها تا روضه گردد گورها   انگور گردد غوره​ها تا پخته گردد نان ما
ای آفتاب جان و دل ای آفتاب از تو خجل   آخر ببین کاین آب و گل چون بست گرد جان ما
شد خارها گلزارها از عشق رویت بارها   تا صد هزار اقرارها افکند در ایمان ما
ای صورت عشق ابد خوش رو نمودی در جسد   تا ره بری سوی احد جان را از این زندان ما
در دود غم بگشا طرب روزی نما از عین شب   روزی غریب و بوالعجب ای صبح نورافشان ما
گوهر کنی خرمهره را زهره بدری زهره را   سلطان کنی بی​بهره را شاباش ای سلطان ما
کو دیده​ها درخورد تو تا دررسد در گرد تو   کو گوش هوش آورد تو تا بشنود برهان ما
چون دل شود احسان شمر در شکر آن شاخ شکر   نعره برآرد چاشنی از بیخ هر دندان ما
آمد ز جان بانگ دهل تا جزوها آید به کل   ریحان به ریحان گل به گل از حبس خارستان ما
کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی