برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 18 از 18 مصراع از شعر ای فصل باباران ما برریز بر یاران ما در غزلیات جلال‌الدین محمد بلخی


< شعر بعدی شعر قبلی >

ای فصل باباران ما برریز بر یاران ما
ای فصل باباران ما برریز بر یاران ما   چون اشک غمخواران ما در هجر دلداران ما
ای چشم ابر این اشک​ها می​ریز همچون مشک​ها   زیرا که داری رشک​ها بر ماه رخساران ما
این ابر را گریان نگر وان باغ را خندان نگر   کز لابه و گریه پدر رستند بیماران ما
ابر گران چون داد حق از بهر لب خشکان ما   رطل گران هم حق دهد بهر سبکساران ما
بر خاک و دشت بی​نوا گوهرفشان کرد آسمان   زین بی​نوایی می​کشند از عشق طراران ما
این ابر چون یعقوب من وان گل چو یوسف در چمن   بشکفته روی یوسفان از اشک افشاران ما
یک قطره​اش گوهر شود یک قطره​اش عبهر شود   وز مال و نعمت پر شود کف​های کف خاران ما
باغ و گلستان ملی اشکوفه می​کردند دی   زیرا که بر ریق از پگه خوردند خماران ما
بربند لب همچون صدف مستی میا در پیش صف   تا بازآیند این طرف از غیب هشیاران ما
کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی