برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 18 از 18 مصراع از شعر بگریز ای میر اجل از ننگ ما از ننگ ما در غزلیات جلال‌الدین محمد بلخی


< شعر بعدی شعر قبلی >

بگریز ای میر اجل از ننگ ما از ننگ ما
بگریز ای میر اجل از ننگ ما از ننگ ما   زیرا نمی​دانی شدن همرنگ ما همرنگ ما
از حمله​های جند او وز زخم​های تند او   سالم نماند یک رگت بر چنگ ما بر چنگ ما
اول شرابی درکشی سرمست گردی از خوشی   بیخود شوی آنگه کنی آهنگ ما آهنگ ما
زین باده می​خواهی برو اول تنک چون شیشه شو   چون شیشه گشتی برشکن بر سنگ ما بر سنگ ما
هر کان می احمر خورد بابرگ گردد برخورد   از دل فراخی​ها برد دلتنگ ما دلتنگ ما
بس جره​ها در جو زند بس بربط شش تو زند   بس با شهان پهلو زند سرهنگ ما سرهنگ ما
ماده است مریخ زمن این جا در این خنجر زدن   با مقنعه کی تان شدن در جنگ ما در جنگ ما
گر تیغ خواهی تو ز خور از بدر برسازی سپر   گر قیصری اندرگذر از زنگ ما از زنگ ما
اسحاق شو در نحر ما خاموش شو در بحر ما   تا نشکند کشتی تو در گنگ ما در گنگ ما
کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی