برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 41 تا شعر 50 از مجموع 3,229 شعر در غزلیات جلال‌الدین محمد بلخی

شمع جهان دوش نبد نور تو در حلقه ما

شمع جهان دوش نبد نور تو در حلقه ما

 

راست بگو شمع رخت دوش کجا بود کجا

شماره شعر: 41 تعداد ابیات: 10 (21 مصراع)

کار تو داری صنما قدر تو باری صنما

کار تو داری صنما قدر تو باری صنما

 

ما همه پابسته تو شیر شکاری صنما

شماره شعر: 42 تعداد ابیات: 12 (25 مصراع)

کاهل و ناداشت بدم کام درآورد مرا

کاهل و ناداشت بدم کام درآورد مرا

 

طوطی اندیشه او همچو شکر خورد مرا

شماره شعر: 43 تعداد ابیات: 14 (29 مصراع)

در دو جهان لطیف و خوش همچو امیر ما کجا

در دو جهان لطیف و خوش همچو امیر ما کجا

 

ابروی او گره نشد گر چه که دید صد خطا

شماره شعر: 44 تعداد ابیات: 16 (33 مصراع)

با لب او چه خوش بود گفت و شنید و ماجرا

با لب او چه خوش بود گفت و شنید و ماجرا

 

خاصه که در گشاید و گوید خواجه اندرآ

شماره شعر: 45 تعداد ابیات: 18 (37 مصراع)

دی بنواخت یار من بنده غم رسیده را

دی بنواخت یار من بنده غم رسیده را

 

داد ز خویش چاشنی جان ستم چشیده را

شماره شعر: 46 تعداد ابیات: 13 (27 مصراع)

ای که تو ماه آسمان ماه کجا و تو کجا

ای که تو ماه آسمان ماه کجا و تو کجا

 

در رخ مه کجا بود این کر و فر و کبریا

شماره شعر: 47 تعداد ابیات: 11 (23 مصراع)

ماه درست را ببین کو بشکست خواب ما

ماه درست را ببین کو بشکست خواب ما

 

تافت ز چرخ هفتمین در وطن خراب ما

شماره شعر: 48 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)

با تو حیات و زندگی بی​تو فنا و مردنا

با تو حیات و زندگی بی​تو فنا و مردنا

 

زانک تو آفتابی و بی​تو بود فسردنا

شماره شعر: 49 تعداد ابیات: 5 (11 مصراع)

ای بگرفته از وفا گوشه کران چرا چرا

ای بگرفته از وفا گوشه کران چرا چرا

 

بر من خسته کرده​ای روی گران چرا چرا

شماره شعر: 50 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی