برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 30 از 68 مصراع از شعر به چشم نهان بین نهان جهان را در قصائد ناصرخسرو


< شعر بعدی شعر قبلی >

به چشم نهان بین نهان جهان را
به چشم نهان بین نهان جهان را   که چشم عیان بین نبیند نهان را
نهان در جهان چیست؟ آزاده مردم   ببینی نهان را، نبینی عیان را
جهان را به آهن نشایدش بستن   به زنجیر حکمت ببند این جهان را
دو چیز است بند جهان، علم و طاعت   اگر چه گشاد است مر هر دوان را
تنت کان و، جان گوهر علم و طاعت   بدین هر دو بگمار تن را و جان را
به سان گمان بود روز جوانی   قراری نبوده است هرگز گمان را
چگونه کند با قرار آسمانت   چو خود نیست از بن قرار آسمان را
سوی آن جهان نردبان این جهان است   به سر بر شدن باید این نردبان را
در این بام گردان و بوم ساکن   ببین صنعت و حکمت غیب‌دان را
نگه کن که چون کرد بی هیچ حاجت   به جان سبک جفت جسم گران را!
که آویخته است اندر این سبز گنبد   مر این تیره گوی درشت کلان را؟
چه گوئی که فرساید این چرخ گردان   چو بی حد و مر بشمرد سالیان را؟
نه فرسودنی ساخته است این فلک را   نه آب روان و نه باد بزان را
ازیرا حکیم است و صنع است و حکمت   مگو این سخن جز مراهل بیان را
ازیرا سزا نیست اسرار حکمت   مر این بی‌فساران بی‌رهبران را


1 2 3 بعدی


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی