برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 30 از 96 مصراع از شعر نیکوی تو چیست و خوش چه، ای برنا؟ در قصائد ناصرخسرو


< شعر بعدی شعر قبلی >

نیکوی تو چیست و خوش چه، ای برنا؟
نیکوی تو چیست و خوش چه، ای برنا؟   دیباست تو را نکو و خوش حلوا
بنگر که مر این دو را چه می‌داند   آن است نکو و خوش سوی دانا
حلوا نخورد چو جو بیابد خر   دیبا نبود به گاو بر زیبا
جز مردم با خرد نمی‌یابد   هنگام خورو بطر خوشی زینها
حلوا به خرد همی دهد لذت   قیمت به خرد همی گرد دیبا
جان را به خرد نکو چو دیبا کن   تا مرد خرد نگویدت «رعنا»
شرم است نکو بحق و، خوش دانش   هر دو خوش و خوب و در خور و همتا
دیبای دل است شرم زی عاقل   حلوای دل است علم زی والا
حورا توی ار نکو و با شرمی   گر شرمگن و نکو بود حورا
گر شرم نیایدت ز نادانی   بی‌شرم‌تر از تو کیست در دنیا
کوری تو کنون به وقت نادانی   آموختنت کند بحق بینا
تو عورت جهل را نمی‌بینی   آنگاه شود به چشم تو پیدا
این عورت بود آنکه پیدا شد   در طاعت دیو از آدم و حوا
ای آدمی ار تو علم ناموزی   چون مادر و چون پدر شوی رسوا
چون پست بودت قامت دانش   چون سرو چه سود مر تو را بالا؟


1 2 3 4 بعدی


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی