برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 91 تا شعر 100 از مجموع 281 شعر در قصائد ناصرخسرو

بر دشمنی دشمنت چو دیدی

بر دشمنی دشمنت چو دیدی

 

فعلش، نه نشان و نه داغ باید

شماره شعر: 91 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

بر ره مکر و حسد مپوی ازیراک

بر ره مکر و حسد مپوی ازیراک

 

هر که به راه حسد رود بتر آید

شماره شعر: 92 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

نبینی بر درخت این جهان بار

نبینی بر درخت این جهان بار

 

مگر هشیار مرد، ای مرد هشیار

شماره شعر: 93 تعداد ابیات: 50 (101 مصراع)

برکن زخواب غفلت پورا سر

برکن زخواب غفلت پورا سر

 

واندر جهان به چشم خرد بنگر

شماره شعر: 94 تعداد ابیات: 82 (165 مصراع)

ای کهن گشته در سرای غرور

ای کهن گشته در سرای غرور

 

خورده بسیار سالیان و شهور

شماره شعر: 95 تعداد ابیات: 45 (91 مصراع)

ای گشته جهان و خوانده دفتر

ای گشته جهان و خوانده دفتر

 

بندیش ز کار خویش بهتر

شماره شعر: 96 تعداد ابیات: 70 (141 مصراع)

با خویشتن شمار کن ای هوشیار پیر

با خویشتن شمار کن ای هوشیار پیر

 

تا بر تو نوبهار چه مایه گذشت و تیر

شماره شعر: 97 تعداد ابیات: 52 (105 مصراع)

ای چنبر گردنده بدین گوی مدور

ای چنبر گردنده بدین گوی مدور

 

چون سرو سهی قد مرا کرد چو چنبر

شماره شعر: 98 تعداد ابیات: 84 (169 مصراع)

این زرد تن لاغر گل خوار سیه سار

این زرد تن لاغر گل خوار سیه سار

 

زرد است و نزار است و چنین باشد گل خوار

شماره شعر: 99 تعداد ابیات: 54 (109 مصراع)

اصل نفع و ضر و مایه‌ی خوب و زشت و خیر و شر

اصل نفع و ضر و مایه‌ی خوب و زشت و خیر و شر

 

نیست سوی مرد دانا در دو عالم جز بشر

شماره شعر: 100 تعداد ابیات: 46 (93 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 بعدی

کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی