برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 11 تا شعر 20 از مجموع 281 شعر در قصائد ناصرخسرو

پادشا بر کام‌های دل که باشد؟ پارسا

پادشا بر کام‌های دل که باشد؟ پارسا

 

پارسا شو تا شوی بر هر مرادی پادشا

شماره شعر: 11 تعداد ابیات: 51 (103 مصراع)

خواهی که نیاری به سوی خویش زیان را

خواهی که نیاری به سوی خویش زیان را

 

از گفتن ناخوب نگه‌دار زبان را

شماره شعر: 12 تعداد ابیات: 25 (51 مصراع)

خداوندی که در وحدت قدیم است از همه اشیا

خداوندی که در وحدت قدیم است از همه اشیا

 

نه اندر وحدتش کثرت، نه محدث زین همه تنها

شماره شعر: 13 تعداد ابیات: 34 (69 مصراع)

ای کرده قال و قیل تو را شیدا

ای کرده قال و قیل تو را شیدا

 

هیچ از خبر شدت به عیان پیدا؟

شماره شعر: 14 تعداد ابیات: 45 (91 مصراع)

ای پیر، نگه کن که چرخ برنا

ای پیر، نگه کن که چرخ برنا

 

پیمود بسی روزگار برما

شماره شعر: 15 تعداد ابیات: 57 (115 مصراع)

آن چیست یکی دختر دوشیزه‌ی زیبا

آن چیست یکی دختر دوشیزه‌ی زیبا

 

از بوی و مزه چون شکر و عنبر سارا

شماره شعر: 16 تعداد ابیات: 3 (7 مصراع)

به چه ماند جهان مگر به سراب

به چه ماند جهان مگر به سراب

 

سپس او تو چون دوی به شتاب؟

شماره شعر: 17 تعداد ابیات: 49 (99 مصراع)

بر من بیچاره گشت سال و ماه و روز و شب

بر من بیچاره گشت سال و ماه و روز و شب

 

کارها کردند بس نغز و عجب چون بلعجب

شماره شعر: 18 تعداد ابیات: 40 (81 مصراع)

ای شب تازان چو ز هجران طناب

ای شب تازان چو ز هجران طناب

 

علت خوابی و تو را نیست خواب

شماره شعر: 19 تعداد ابیات: 47 (95 مصراع)

ای روا کرده فریبنده جهان بر تو فریب،

ای روا کرده فریبنده جهان بر تو فریب،

 

مر تو را خوانده و خود روی نهاده به نشیب

شماره شعر: 20 تعداد ابیات: 15 (31 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی