برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 21 تا شعر 30 از مجموع 281 شعر در قصائد ناصرخسرو

ای آنکه جز طرب نه همی بینمت طلب

ای آنکه جز طرب نه همی بینمت طلب

 

گر مردمی ستور مشو، مردمی طلب

شماره شعر: 21 تعداد ابیات: 34 (69 مصراع)

این جهان خواب است، خواب، ای پور باب

این جهان خواب است، خواب، ای پور باب

 

شاد چون باشی بدین آشفته خواب؟

شماره شعر: 22 تعداد ابیات: 36 (73 مصراع)

ای غریب آب غریبی ز تو بربود شباب

ای غریب آب غریبی ز تو بربود شباب

 

وز غم غربت از سرت بپرید غراب

شماره شعر: 23 تعداد ابیات: 46 (93 مصراع)

ای باز کرده چشم و دل خفته را ز خواب،

ای باز کرده چشم و دل خفته را ز خواب،

 

بشنو سال خوب و جوابی بده صواب:

شماره شعر: 24 تعداد ابیات: 4 (9 مصراع)

بر تو این خوردن و این رفتن و این خفتن و خاست

بر تو این خوردن و این رفتن و این خفتن و خاست

 

نیک بنگر که، که افگند، وز این کار چه خواست

شماره شعر: 25 تعداد ابیات: 45 (91 مصراع)

هر که چون خر فتنه‌ی خواب و خور است

هر که چون خر فتنه‌ی خواب و خور است

 

گرچه مردم صورت است آن هم خر است

شماره شعر: 26 تعداد ابیات: 53 (107 مصراع)

باز جهان تیز پر و خلق شکار است

باز جهان تیز پر و خلق شکار است

 

باز جهان را جز از شکار چه کار است؟

شماره شعر: 27 تعداد ابیات: 45 (91 مصراع)

شاخ شجر دهر غم و مشغله بار است

شاخ شجر دهر غم و مشغله بار است

 

زیرا که بر این شاخ غم و مشغله بار است

شماره شعر: 28 تعداد ابیات: 46 (93 مصراع)

آنکه بنا کرد جهان زین چه خواست؟

آنکه بنا کرد جهان زین چه خواست؟

 

گر به دل اندیشه کنی زین رواست

شماره شعر: 29 تعداد ابیات: 67 (135 مصراع)

خرد چون به جان و تنم بنگریست

خرد چون به جان و تنم بنگریست

 

از این هر دو بیچاره بر جان گریست

شماره شعر: 30 تعداد ابیات: 39 (79 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی