برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 51 تا شعر 60 از مجموع 281 شعر در قصائد ناصرخسرو

از اهل ملک در این خیمه‌ی کبود که بود

از اهل ملک در این خیمه‌ی کبود که بود

 

که ملک ازو نربود این بلند چرخ کبود؟

شماره شعر: 51 تعداد ابیات: 31 (63 مصراع)

یکی بی‌جان و بی‌تن ابلق اسپی کو نفرساید

یکی بی‌جان و بی‌تن ابلق اسپی کو نفرساید

 

به کوه و دشت و دریا بر همی تازد که ناساید

شماره شعر: 52 تعداد ابیات: 29 (59 مصراع)

این جهان بی‌وفا را بر گزیدو بد گزید

این جهان بی‌وفا را بر گزیدو بد گزید

 

لاجرم بر دست خویش ار بد گزید او خود گزید

شماره شعر: 53 تعداد ابیات: 36 (73 مصراع)

مردم نبود صورت مردم حکما اند

مردم نبود صورت مردم حکما اند

 

دیگر خس و خارند و قماشات و دغااند

شماره شعر: 54 تعداد ابیات: 56 (113 مصراع)

ز جور لشکر خرداد و مرداد

ز جور لشکر خرداد و مرداد

 

تواند داد ما را هیچ‌کس داد؟

شماره شعر: 55 تعداد ابیات: 31 (63 مصراع)

این رقیبان که بر این گنبد پیروزه درند

این رقیبان که بر این گنبد پیروزه درند

 

گرچه زیرند گهی جمله، همیشه زبرند

شماره شعر: 56 تعداد ابیات: 50 (101 مصراع)

چونکه نکو ننگری جهان چون شد؟

چونکه نکو ننگری جهان چون شد؟

 

خیر و صلاح از جهان جهان چون شد؟

شماره شعر: 57 تعداد ابیات: 35 (71 مصراع)

گزینم قران است و دین محمد

گزینم قران است و دین محمد

 

همین بود ازیرا گزین محمد

شماره شعر: 58 تعداد ابیات: 40 (81 مصراع)

آن کن ای جویای حکمت کاهل حکمت آن کنند

آن کن ای جویای حکمت کاهل حکمت آن کنند

 

تا بدان دشوارها بر خویشتن آسان کنند

شماره شعر: 59 تعداد ابیات: 31 (63 مصراع)

در این مقام اگر می مقام باید کرد

در این مقام اگر می مقام باید کرد

 

بکار خویش نکوتر قیام باید کرد

شماره شعر: 60 تعداد ابیات: 40 (81 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی