برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 71 تا شعر 80 از مجموع 281 شعر در قصائد ناصرخسرو

ای خواجه جهان حیل بسی داند

ای خواجه جهان حیل بسی داند

 

وز غدر همی به جادوی ماند

شماره شعر: 71 تعداد ابیات: 14 (29 مصراع)

هوشیاران ز خواب بیدارند

هوشیاران ز خواب بیدارند

 

گر چه مستان خفته بسیارند

شماره شعر: 72 تعداد ابیات: 55 (111 مصراع)

مرد چون با خویشتن شمار کند

مرد چون با خویشتن شمار کند

 

داند کاین چرخ می شکار کند

شماره شعر: 73 تعداد ابیات: 40 (81 مصراع)

صبا باز با گل چه بازار دارد؟

صبا باز با گل چه بازار دارد؟

 

که هموارش از خواب بیدار دارد

شماره شعر: 74 تعداد ابیات: 63 (127 مصراع)

هر که جان خفته را از خواب جهل آوا کند

هر که جان خفته را از خواب جهل آوا کند

 

خویشتن را گرچه دون است، ای پسر، والا کند

شماره شعر: 75 تعداد ابیات: 46 (93 مصراع)

کسی کز راز این دولاب پیروزه خبر دارد

کسی کز راز این دولاب پیروزه خبر دارد

 

به خواب و خور چو خر عمر عزیز خویش نگذارد

شماره شعر: 76 تعداد ابیات: 25 (51 مصراع)

چون همی بوده‌ها بفرساید

چون همی بوده‌ها بفرساید

 

بودنی از چه می‌پدید آید؟

شماره شعر: 77 تعداد ابیات: 27 (55 مصراع)

آمد بهار و نوبت صحرا شد

آمد بهار و نوبت صحرا شد

 

وین سال خورده گیتی برنا شد

شماره شعر: 78 تعداد ابیات: 43 (87 مصراع)

تا مرد خر و کور کر نباشد

تا مرد خر و کور کر نباشد

 

از کار فلک بی‌خبر نباشد

شماره شعر: 79 تعداد ابیات: 46 (93 مصراع)

ای شده چاکر آن درگه انبوه بلند

ای شده چاکر آن درگه انبوه بلند

 

وز طمع مانده شب و روز بر آن در چو کلند

شماره شعر: 80 تعداد ابیات: 23 (47 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 بعدی

کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی