برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 81 تا شعر 90 از مجموع 281 شعر در قصائد ناصرخسرو

جز که هشیار حکیمان خبر از کار ندارند

جز که هشیار حکیمان خبر از کار ندارند

 

که فلک باز شکار است و همه خلق شکارند

شماره شعر: 81 تعداد ابیات: 20 (41 مصراع)

نندیشم از کسی که به نادانی

نندیشم از کسی که به نادانی

 

با من رسن ز کینه کشان دارد

شماره شعر: 82 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

مردم سفله به سان گرسنه گربه

مردم سفله به سان گرسنه گربه

 

گاه بنالد به زار و گاه بخرد

شماره شعر: 83 تعداد ابیات: 3 (7 مصراع)

این دهر باشگونه چو بستیزد

این دهر باشگونه چو بستیزد

 

شیر ژیان به‌دام درآویزد

شماره شعر: 84 تعداد ابیات: 5 (11 مصراع)

چو تنها بوی گربه‌ات مونس آید

چو تنها بوی گربه‌ات مونس آید

 

به ویران درون جغد مسعود باشد

شماره شعر: 85 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

ز بند آز بجز عاقلان نرسته‌ستند

ز بند آز بجز عاقلان نرسته‌ستند

 

دگر به تیغ طمع حلق خویش خسته‌ستند

شماره شعر: 86 تعداد ابیات: 5 (11 مصراع)

از بهر چه این خر رمه بی‌بند و فسارند؟

از بهر چه این خر رمه بی‌بند و فسارند؟

 

یک ذره نسنجند اگر بیست هزارند

شماره شعر: 87 تعداد ابیات: 5 (11 مصراع)

وعده‌ی این چرخ همه باد بود

وعده‌ی این چرخ همه باد بود

 

وعده رطب کرد و فرستاد تود

شماره شعر: 88 تعداد ابیات: 7 (15 مصراع)

فرو مایه چون سیر خورده بباشد

فرو مایه چون سیر خورده بباشد

 

همه عیب جوید همه شر کاود

شماره شعر: 89 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)

گویمت چگونه شود زنده کو هلاک شود:

گویمت چگونه شود زنده کو هلاک شود:

 

آب باز آب شود خاک باز خاک شود

شماره شعر: 90 تعداد ابیات: 2 (5 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 بعدی

کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی