برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 1 تا شعر 10 از مجموع 50 شعر در اقبال نامه نظامی گنجوی

به نام ایزد بخشاینده

خرد هر کجا گنجی آرد پدید

 

ز نام خدا سازد آنرا کلید

شماره شعر: 1 تعداد ابیات: 28 (57 مصراع)

نیایش به درگاه باریتعالی

خدایا توئی بنده را دستگیر

 

بود بنده را از خدا ناگزیر

شماره شعر: 2 تعداد ابیات: 28 (57 مصراع)

در نعت پیغمبر اکرم

محمد که بی‌دعوی تخت و تاج

 

ز شاهان به شمشیر بستد خراج

شماره شعر: 3 تعداد ابیات: 28 (57 مصراع)

تازه کردن داستان و یاد دوستان

به هر مدتی گردش روزگار

 

ز طرزی دگر خواهد آموزگار

شماره شعر: 4 تعداد ابیات: 155 (311 مصراع)

در اندازه هر کاری نگهداشتن

چو فیاض دریا درآمد به موج

 

ز کام صدف در درآرد به اوج

شماره شعر: 5 تعداد ابیات: 37 (75 مصراع)

در ستایش ممدوح

شنیدم که بالای این سبز فرش

 

خروسی سپیداست در زیر عرش

شماره شعر: 6 تعداد ابیات: 51 (103 مصراع)

خطاب زمین بوس

زهی آفتابی که از دور دست

 

به نور تو بینیم در هر چه هست

شماره شعر: 7 تعداد ابیات: 31 (63 مصراع)

آغار داستان

سر فیلسوفان یونان گروه

 

جواهر چنین آرد از کان کوه

شماره شعر: 8 تعداد ابیات: 93 (187 مصراع)

در اینکه چرا اسکندر را ذوالقرنین گویند

بساز ای مغنی ره دلپسند

 

بر اوتار این ارغنون بلند

شماره شعر: 9 تعداد ابیات: 68 (137 مصراع)

داستان اسکندر با شبان دانا

مغنی بیا ز اول صبح بام

 

بزن زخمه‌ی پخته بر رود خام

شماره شعر: 10 تعداد ابیات: 88 (177 مصراع)


جستجوی بیشتر برای اقبال نامه نظامی گنجوی

  جستجو در وب برای اقبال نامه نظامی گنجوی
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای اقبال نامه نظامی گنجوی
  جستجو در تصاویر برای اقبال نامه نظامی گنجوی
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای اقبال نامه نظامی گنجوی
  جستجو در فیلم ها برای اقبال نامه نظامی گنجوی
  جستجو در لینکها برای اقبال نامه نظامی گنجوی
  جستجو در اخبار برای اقبال نامه نظامی گنجوی
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای اقبال نامه نظامی گنجوی

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی