برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 30 از 176 مصراع از شعر داستان اسکندر با شبان دانا در اقبال نامه نظامی گنجوی


< شعر بعدی شعر قبلی >

داستان اسکندر با شبان دانا
مغنی بیا ز اول صبح بام   بزن زخمه‌ی پخته بر رود خام
از آن زخمه کو رود آب آورد   ز سودای بیهوده خواب آورد
چنین گوید آن نغز گوینده پیر   که در فیلسوفان نبودش نظیر
که رومی کمر شاه چینی کلاه   نشست از برگاه روزی پگاه
به طاق دو ابرو برآورده خم   گره بسته بر خنده‌ی جام جم
مهی داشت تابنده چون آفتاب   ز بحران تب یافته رنج و تاب
شکسته جهان کام در کام او   رسیده به نومیدی انجام او
دل شه که آیینه‌ای بود پاک   از آن دردمندی شده دردناک
بفرمود تا کاردانان روم   خرامند نزدش ز هر مرز و بوم
مگر چاره‌ی آن پریوش کنند   دل ناخوش شاه را خوش کنند
کسانی که در پرده محرم شدند   در آن داوریگه فراهم شدند
در آن تب بسی چارها ساختند   تنش را ز تابش نپرداختند
نه آن سرخ سیب از تبش گشت به   نه زابروی شه دور گشت آن گره
از آنجا که شه دل دراو بسته بود   ز تیمار بیمار دل خسته بود
فرود آمد از تخت و برشد به بام   که شوریده کمتر پذیرد مقام


1 2 3 4 5 6 بعدی


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی