برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 30 از 56 مصراع از شعر نیایش به درگاه باریتعالی در اقبال نامه نظامی گنجوی


< شعر بعدی شعر قبلی >

نیایش به درگاه باریتعالی
خدایا توئی بنده را دستگیر   بود بنده را از خدا ناگزیر
توئی خالق بوده و بودنی   ببخشای بر خاک بخشودنی
به بخشایش خویش یاریم ده   ز غوغای خود رستگاریم ده
تو را خواهم از هر مرادی که هست   که آید به تو هر مرادی به دست
دلی را که از خود نکردی گمش   نه از چرخ ترسد نه از انجمش
چو تو هستی از چرخ و انجم چه باک   چو هست آسمان بر زمین ریز خاک
جهانی چنین خوب و خرم سرشت   حوالت چرا شد بقا بر بهشت
از این خوبتر بود نباشد دگر   چو آن خوبتر گفتی آن خوبتر
در آن روضه خوب کن جای ما   ببر نقش ناخوبی از رای ما
نه من چاره خویش دانم نه کس   تو دانی چنان کن که دانی و بس
طلبکار تو هر کسی بر امید   یکی در سیاه و یکی در سپید
بدان تا زباغ تو یابد بری   تضرع کنان هر کسی بر دری
نبینم من آن زهره در خویشتن   که گویم تو را این و آن ده به من
کنم حاجت از هر کسی جستجوی   چویابم تو بخشنده باشی نه اوی
تو مستغنی از هر چه در راه توست   نیاز همه سوی درگاه توست


1 2 بعدی


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی