برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 30 از 310 مصراع از شعر تازه کردن داستان و یاد دوستان در اقبال نامه نظامی گنجوی


< شعر بعدی شعر قبلی >

تازه کردن داستان و یاد دوستان
به هر مدتی گردش روزگار   ز طرزی دگر خواهد آموزگار
سرآهنگ پیشینه کج رو کند   نوائی دگر در جهان نو کند
به بازی درآید چو بازیگری   ز پرده برون آورد پیکری
بدان پیکر از راه افسونگری   کند مدتی خلق را دلبری
چو پیری در آن پیکر آرد شکست   جوان پیکری دیگر آرد بدست
بدینگونه بر نو خطان سخن   کند تازه پیرایه‌های کهن
زمان تا زمان خامه‌ی نخل بند   سر نخل دیگر برآرد بلند
چو گم گردد از گوهری آب و رنگ   دگر گوهری سر برآرد ز سنگ
عروس مرا پیش پیکر شناس   همین تازه روئی بس است از قیاس
کز این نامه هم گر نرفتی ببوس   سخن گفتن تازه بودی فسوس
من آن توسنم کز ریاضت گری   رسیدم ز تندی به فرمانبری
چه گنج است کان ارمغانیم نیست   دریغا جوانی جوانیم نیست
جوان را چو گل نعل برابر شست   چو پیری رسد نعل بر آتشست
در آن کوره کایینه روشن کنند   چو بشکست از آیینه جوشن کنند
دل هرکرا کو سخن گستر است   سروشی سراینده یارگیر است


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی