برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 30 از 74 مصراع از شعر در اندازه هر کاری نگهداشتن در اقبال نامه نظامی گنجوی


< شعر بعدی شعر قبلی >

در اندازه هر کاری نگهداشتن
چو فیاض دریا درآمد به موج   ز کام صدف در درآرد به اوج
از آن ابر کاتش در آب افکند   زمین سایه بر آفتاب افکند
دگر باره دولت درآمد به کار   دل دولتی با سخن گشت بار
فرو رفت شب روز روشن رسید   شباهنگ را صبح صادق دمید
دگر باره بختم سبک خیز شد   نشاط دلم بر سخن تیز شد
چو دولت دهد بر گشایش کلید   ز سنگ سیه گوهر آید پدید
همه روز را روزگارست نام   یکی روزدانه‌ست و یک‌روز دام
چو فرمان ده نقش پرگار کن   به فرمان من کرد ملک سخن
برانداختی کردم از رای چست   که این مملکت بر که آید درست
در این شهر کاقبال یاری کند   که باشد که او شهریاری کند
خرد گفت که آنکس بود شهریار   که باشد پسندیده در هر دیار
به داد و دهش چیره بازو بود   جهان بخش بی هم ترازو بود
به مور آن دهد کو بود مورخوار   دهد پیل را طعمه‌ی پیل‌وار
نه چون خام کاری که مستی کند   به خامه زدن خام دستی کند
رهاورد موری فرستد به پیل   دهد پشه را راتب جبرئیل


1 2 3 بعدی


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی