برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 30 از 186 مصراع از شعر آغار داستان در اقبال نامه نظامی گنجوی


< شعر بعدی شعر قبلی >

آغار داستان
سر فیلسوفان یونان گروه   جواهر چنین آرد از کان کوه
که چون ی کره آن شاه گیتی نورد   ز گردش به گردون برآورد گرد
به یونان زمین آمد از راه دور   وطن گاه پیشینه را داد نور
زرامش سوی دانش آورد رای   پژوهش‌گری کرد با رهنمای
دماغ فلک را به اندیشه سفت   در بستگیها گشاد از نهفت
سخن را نشان جست بر رهبری   ز یونانی و پهلوی و دری
از آن پارسی دفتر خسروان   که بر یاد بودش چو آب روان
ز دیگر زبانهای هر مرز و بوم   چه از جنس یونان چه از جنس روم
بفرمود تا فیلسوفان همه   کنند آن چه دانش بود ترجمه
زهر در بدانش دری درکشید   وز آن جمله دریائی آمد پدید
صدف چون زهر گوهری گشت پر   پدید آمد از روم دریای در
نخستین طرازی که بست از قیاس   کتابیست کان هست گیتی شناس
دگر دفتر رمز روحانیان   کزو زنده مانند یونانیان
همان سفر اسکندری کاهل روم   بدو نرم کردند آهن چو موم
خبر یافتند از ره کین و مهر   که در هفت گنبد چه دارد سپهر


1 2 3 4 5 6 7 بعدی


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی