برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 30 از 136 مصراع از شعر در اینکه چرا اسکندر را ذوالقرنین گویند در اقبال نامه نظامی گنجوی


< شعر بعدی شعر قبلی >

در اینکه چرا اسکندر را ذوالقرنین گویند
بساز ای مغنی ره دلپسند   بر اوتار این ارغنون بلند
رهی کان ز محنت رهائی دهد   به تاریک شب روشنائی دهد
سخن را نگارنده‌ی چرب دست   بنام سکندر چنین نقش بست
که صاحب دوقرنش بدان بود نام   که بر مشرق و مغرب آوردگام
به قول دگر آنکه بر جای جم   دو دستی زدی تیغ چون صبح‌دم
به قول دگر کو بسی چیده داشت   دو گیسو پس و پیش پیچیده داشت
همان قول دیگر که در وقت خواب   دو قرن فلک بستد از آفتاب
دیگر داستانی زد آموزگار   که عمرش دو قرن آمد از روزگار
دگر گونه گوید جهان فیلسوف   ابومعشر اندر کتاب الوف
که چون بر سکندر سرآمد زمان   بود آن خلل خلق را در گمان
ز مهرش که یونانیان داشتند   به کاغذ برش نقش بنگاشتند
چو بر جای خود کلک صورتگرش   برآراست آرایشی در خورش
دو نقش دگر بست پیکر نگار   یکی بر یمین و یکی بریسار
دو قرن از سر هیکل انگیخته   بر او لاجورد و زر آمیخته
لقب کردشان مرد هیت شناس   دو فرخ فرشته ز روی قیاس


1 2 3 4 5 بعدی


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی