برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 11 تا شعر 20 از مجموع 50 شعر در اقبال نامه نظامی گنجوی

افسانه‌ی ارشمیدس با کنیزک چینی

مغنی یکی نغمه بنواز زود

 

کز اندیشه در مغزم افتاد دود

شماره شعر: 11 تعداد ابیات: 80 (161 مصراع)

افسانه‌ی ماریه قبطیه

مغنی ره باستانی بزن

 

مغانه نوای مغانی بزن

شماره شعر: 12 تعداد ابیات: 145 (291 مصراع)

افسانه‌ی نانوای بینوا و توانگری وی به طالع پسر

مغنی بیار آن نوای غریب

 

نو آیین‌تر از ناله‌ی عندلیب

شماره شعر: 13 تعداد ابیات: 130 (261 مصراع)

انکار کردن هفتاد حکیم سخن هرمس را و هلاک شدن ایشان

مغنی بر آهنگ خود ساز گیر

 

یکی پرده ز آهنگ خود بازگیر

شماره شعر: 14 تعداد ابیات: 42 (85 مصراع)

اغانی ساختن افلاطون بر مالش ارسطو

مغنی سماعی برانگیز گرم

 

سرودی برآور به آواز نرم

شماره شعر: 15 تعداد ابیات: 91 (183 مصراع)

حکایت انگشتری و شبان

مغنی بیا چنگ را ساز کن

 

به گفتن گلو را خوش آواز کن

شماره شعر: 16 تعداد ابیات: 68 (137 مصراع)

احوال سقراط با اسکندر

مغنی بدان ساز تیمار سوز

 

نشاط مرا یک زمان بر فروز

شماره شعر: 17 تعداد ابیات: 155 (311 مصراع)

گفتار حکیم هند با اسکندر

مغنی غنا را درآور به جوش

 

که در باغ بلبل نباید خموش

شماره شعر: 18 تعداد ابیات: 150 (301 مصراع)

خلوت ساختن اسکندر با هفت حکیم در آفرینش نخست

مغنی بیار آن ره باستان

 

مرا یاریی ده در این داستان

شماره شعر: 19 تعداد ابیات: 34 (69 مصراع)

گفتار ارسطو

ارسطوی روشندل هوشمند

 

ثنا گفت بر تاجدار بلند

شماره شعر: 20 تعداد ابیات: 26 (53 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 5 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی