برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 21 تا شعر 30 از مجموع 50 شعر در اقبال نامه نظامی گنجوی

گفتار والیس

چنین راند والیس دانا سخن

 

که نوباد شه در جهان کهن

شماره شعر: 21 تعداد ابیات: 11 (23 مصراع)

گفتار بلیناس

بلیناس دانا به زانو نشست

 

زمین را طلسم زمین بوسه بست

شماره شعر: 22 تعداد ابیات: 12 (25 مصراع)

گفتار سقراط

چو سقراط را داد نوبت سخن

 

رطب ریزشد خوشه نخل بن

شماره شعر: 23 تعداد ابیات: 10 (21 مصراع)

گفتار فرفوریوس

پس آنگه که خاک زمین داد بوس

 

چنین پاسخ آورد فرفوریوس

شماره شعر: 24 تعداد ابیات: 11 (23 مصراع)

گفتار هرمس

چو قفل آزمائی به هرمس رسید

 

ز زنجیر خائی درآمد کلید

شماره شعر: 25 تعداد ابیات: 13 (27 مصراع)

گفتار افلاطون

فلاطون که بر جمله بود اوستاد

 

ز دریای دل گنج گوهر گشاد

شماره شعر: 26 تعداد ابیات: 13 (27 مصراع)

گفتار اسکندر

چو ختم سخن قرعه بر شاه زد

 

سخن سکه‌ی قدر بر ماه زد

شماره شعر: 27 تعداد ابیات: 14 (29 مصراع)

گفتار حکیم نظامی

نظامی بر این در مجنبان کلید

 

که نقش ازل بسته را کس ندید

شماره شعر: 28 تعداد ابیات: 34 (69 مصراع)

رسیدن اسکندر به پیغمبری

مغنی سحرگاه بر بانگ رود

 

به یادآور آن پهلوانی سرود

شماره شعر: 29 تعداد ابیات: 98 (197 مصراع)

خردنامه ارسطو

چنین بود در نامه‌ی رهنمای

 

از آن پس که بود آفرین خدای

شماره شعر: 30 تعداد ابیات: 118 (237 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 5 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی