برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 31 تا شعر 40 از مجموع 50 شعر در اقبال نامه نظامی گنجوی

خردنامه افلاطون

دگر روز کز عطسه‌ی آفتاب

 

دمیدند کافور بر مشک ناب

شماره شعر: 31 تعداد ابیات: 86 (173 مصراع)

خردنامه سقراط

سوم روز کین طاق بازیچه رنگ

 

برآورد بازیچه روم و زنگ

شماره شعر: 32 تعداد ابیات: 87 (175 مصراع)

جهانگردی اسکندر با دعوی پیغمبری

سحرگه که سربرگرفتم ز خواب

 

برافروختم چهره چون آفتاب

شماره شعر: 33 تعداد ابیات: 335 (671 مصراع)

رسیدن اسکندر به عرض جنوب و ده سرپرستان

مغنی دلم دور گشت از شکیب

 

سماعی ده امشب مرا دل فریب

شماره شعر: 34 تعداد ابیات: 148 (297 مصراع)

گذار کردن اسکندر دیگر باره به هندوستان

مغنی مدار از غنا دست باز

 

که این کار بی ساز ناید بساز

شماره شعر: 35 تعداد ابیات: 305 (611 مصراع)

رسیدن اسکندر به حد شمال و بستن سد یاجوج

مغنی دل تنگ را چاره نیست

 

بجز سازکان هست و بیغاره نیست

شماره شعر: 36 تعداد ابیات: 176 (353 مصراع)

بازگشتن اسکندر از حد شمال به عزم روم

مغنی بساز ازدم جان‌فزای

 

کلیدی که شد گنج گوهر گشای

شماره شعر: 37 تعداد ابیات: 61 (123 مصراع)

وصیت نامه اسکندر

مغنی توئی مرغ ساعت شناس

 

بگو تا ز شب چندی رفتست پاس

شماره شعر: 38 تعداد ابیات: 111 (223 مصراع)

سوگند نامه اسکندر به سوی مادر

مغنی دگر باره بنواز رود

 

به یادآر از آن خفتگان در سرود

شماره شعر: 39 تعداد ابیات: 176 (353 مصراع)

رسیدن نامه اسکندر به مادرش

مغنی یک امشب برآواز چنگ

 

خلاصم ده از رنج این راه تنگ

شماره شعر: 40 تعداد ابیات: 23 (47 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 5 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی