برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 41 تا شعر 50 از مجموع 50 شعر در اقبال نامه نظامی گنجوی

نالیدن اسکندروس در مرگ پدر و رها کردن پادشاهی

مغنی بدان ساز غمگین نواز

 

درین سوزش غم مرا چاره ساز

شماره شعر: 41 تعداد ابیات: 41 (83 مصراع)

انجامش روزگار ارسطو

مغنی دلم سیر گشت از نفیر

 

برآور یکی ناله بر بانگ زیر

شماره شعر: 42 تعداد ابیات: 27 (55 مصراع)

انجامش روزگار هرمس

مغنی بدان جره‌ی جان نواز

 

بر آهنگ ما ناله‌ی نو بساز

شماره شعر: 43 تعداد ابیات: 12 (25 مصراع)

انجامش روزگار افلاطون

مغنی برآرای لحنی درست

 

که این نیست ما را خطائی نخست

شماره شعر: 44 تعداد ابیات: 29 (59 مصراع)

انجامش روزگار بلیناس

مغنی درین پرده دیرسال

 

نوائی برانگیز و با او بنال

شماره شعر: 45 تعداد ابیات: 16 (33 مصراع)

انجامش روزگار فرفوریوس

ببار ای مغنی نوائی شگفت

 

گرفته رها کن که خوابم گرفت

شماره شعر: 46 تعداد ابیات: 10 (21 مصراع)

انجامش روزگار سقراط

درآرای مغنی سرم را ز خواب

 

به ابریشم رود و چنگ و رباب

شماره شعر: 47 تعداد ابیات: 14 (29 مصراع)

انجامش روزگار نظامی

مغنی ره مش جان بساز

 

نوازش کنم زان ره دل‌نواز

شماره شعر: 48 تعداد ابیات: 10 (21 مصراع)

ستایش ملک عز الدین مسعود بن ارسلان

مغنی ره رامش آور پدید

 

که غم شد به پایان و شادی رسید

شماره شعر: 49 تعداد ابیات: 47 (95 مصراع)

انجامش اقبال‌نامه

چو گوهر برون آمد از کان کوه

 

ز گوهرخران گشت گیتی ستوه

شماره شعر: 50 تعداد ابیات: 70 (141 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 5

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی