برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 30 از 116 مصراع از شعر به نام ایزد بخشاینده در هفت پیکر نظامی گنجوی


< شعر بعدی

به نام ایزد بخشاینده
ای جهان دیده بود خویش از تو   هیچ بودی نبوده پیش از تو
در بدایت بدایت همه چیز   در نهایت نهایت همه چیز
ای برآرنده سپهر بلند   انجم افروز و انجمن پیوند
آفریننده خزاین جود   مبدع و آفریدگار وجود
سازمند از تو گشته کار همه   ای همه و آفریدگار همه
هستی و نیست مثل و مانندت   عاقلان جز چنین ندانندت
روشنی پیش اهل بینائی   نه به صورت به صورت آرائی
به حیاتست زنده موجودات   زنده لیک از وجود تست حیات
ای جهان را ز هیچ سازنده   هم نوا بخش و هم نوازنده
نام تو کابتدای هر نامست   اول آغاز و آخر انجامست
اول الاولین به پیش شمار   و آخرالاخرین به آخر کار
هست بود همه درست به تو   بازگشت همه به تست به تو
بسته بر حضرت تو راه خیال   بر درت نانشسته گرد زوال
تو نزادی و آن دیگر زادند   تو خدائی و آن دیگر بادند
به یک اندیشه راه بنمائی   به یکی نکته کار بگشائی


1 2 3 4 بعدی


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی