برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 30 از 142 مصراع از شعر صفت خورنق و ناپیدا شدن نعمان در هفت پیکر نظامی گنجوی


< شعر بعدی شعر قبلی >

صفت خورنق و ناپیدا شدن نعمان
چون خورنق به فر بهرامی   روضه‌ای شد بدان دلارامی
کاسمان قبله زمین خواندش   وافرینش بهار چین خواندش
آمدند از خبر شنیدن او   صدهزار آدمی به دیدن او
هرکه می‌دیدش آفرین می‌گفت   آستانش به آستین می‌رفت
بر سدیر خورنق از هر باب   بیتهائی روانه گشت چو آب
تا یمن تاب شد سهیل سپهر   آن پرستش نه ماه دید و نه مهر
عدنی بود در درافشانی   یمنی پر سهیل نورانی
یمن از نقش او که نامی شد   در جهان چون ارم گرامی شد
شد چو برج حمل جهان آرای   خاصه بهرام کرده بودش جای
چونکه بر شد به بام او بهرام   زهره برداشت بر نشاطش جام
کوشگی دید کرده چون گردون   آفتابش درون و ماه برون
آفتاب از درون به جلوه‌گری   مه ز بیرون چراغ رهگذری
بر سر او همیشه باد وزان   دور از آن باد کوست باد خزان
چون فرو دید چار گوشه کاخ   ساحتی دید چون بهشت فراخ
از یکی سو رونده آب فرات   به گوارندگی چو آب حیات


1 2 3 4 5 بعدی


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی