برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 30 از 156 مصراع از شعر معراج پیغمبر اکرم در هفت پیکر نظامی گنجوی


< شعر بعدی شعر قبلی >

معراج پیغمبر اکرم
چون نگنجید در جهان تاجش   تخت بر عرش بست معراجش
سر بلندیش راز پایه پست   جبرئیل آمده براق به دست
گفت بر باد نه پی خاکی   تا زمینیت گردد افلاکی
پاس شب را ز خیل خانه خاص   توئی امشب یتاق دار خلاص
سرعت برق این براق تراست   برنشین کامشب این یتاق تراست
چونکه تیر یتاقت آوردم   به جنیبت براقت آوردم
مهد بر چرخ ران که ماه توئی   بر کواکب دوان که شاه توئی
شش جهت را ز هفت بیخ برآر   نه فلک را به چار میخ برآر
بگذران از سماک چرخ سمند   قدسیان را درآر سر به کمند
عطر سایان شب به کار تواند   سبز پوشان در انتظار تواند
نازنینان مصر این پر کار   بر تو عاشق شدند یوسف‌وار
خیز تا در تو یک نظاره کنند   هم کف و هم ترنج پاره کنند
آسمان را به زیر پایه خویش   طره نو کن ز جعد سایه خویش
بگذران مرکب از سپهر بلند   درکش ایوان قدس را به کمند
شبروان را شکوفه ده چو چراغ   تازه روباش چون شکوفه باغ


1 2 3 4 5 6 بعدی


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی