برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 30 از 150 مصراع از شعر سبب نظم کتاب در هفت پیکر نظامی گنجوی


< شعر بعدی شعر قبلی >

سبب نظم کتاب
چون اشارت رسید پنهانی   از سرا پرده سلیمانی
پر گرفتم چو مرغ بال گشای   تا کنم بر در سلیمان جای
در اشارت چنان نمود برید   که هلالی برآورد از شب عید
آنچنان کز حجاب تاریکی   کس نبیند در او ز باریکی
تا کند صید سحرسازی تو   جاودان را خیال بازی تو
پلپلی چند را بر آتش ریز   غلغلی در فکن به آتش تیز
مومی افسرده را در این گرمی   نرم گردان ز بهر دل نرمی
مهد بیرون جهان ازین ره تنگ   پای کوبی بس است بر خر لنگ
عطسه‌ای ده ز کلک نافه گشای   تا شود باد صبح غالیه سای
باد گو رقص بر عبیر کند   سبزه را مشک در حریر کند
رنج بر وقت رنج بردن تست   گنج شه در ورق شمردن تست
رنج برد تو ره به گنج برد   ببرد گنج هر که رنج برد
تاک انگور تا نگرید زار   خنده خوش نیارد آخر کار
مغز بی‌استخوان ندید کسی   انگبینی کجاست بی‌مگسی
ابر بی آب چند باشی چند   گرم داری تنور نان در بند


1 2 3 4 5 بعدی


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی