برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 61 تا 90 از 150 مصراع از شعر سبب نظم کتاب در هفت پیکر نظامی گنجوی


< شعر بعدی شعر قبلی >

سبب نظم کتاب
چون از آن جمله در سواد قلم   گشت سر جمله‌ام گزیده بهم
گفتمش گفتنی که بپسندند   نه که خود زیرکان بر او خندند
دیر این نامه را چو زند مجوس   جلوه زان داده‌ام به هفت عروس
تا عروسان چرخ اگر یک راه   در عروسان من کنند نگاه
از هم آرایشی و هم کاری   هر یکی را یکی کند یاری
آخر از هفت خط که یار شود   نقطه‌ای بر نشان کار شود
نقشبند ارچه نقش ده دارد   سر یک رشته را نگهدارد
یک سر رشته گر ز خط گردد   همه سررشته‌ها غلط گردد
کس برین رشته گرچه راست نرفت   راستی در میان ماست نرفت
من چو رسام رشته پیمایم   از سر رشته نگذرد پایم
رشته یکتاست ترسم از خطرش   خاصه ز اندازه برده‌ام گهرش
در هزار آب غسل باید کرد   تا به آبی رسی که شاید خورد
آبی انداختند و مردم شد   آب انداخته بسی گم شد
من کزان آب در کنم چو صدف   ارزم آخر به مشتی آب و علف
سخنی خوشتر از نواله نوش   کی سخاسوی من ندارد گوش


قبلی 1 2 3 4 5 بعدی


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی