برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 91 تا 120 از 150 مصراع از شعر سبب نظم کتاب در هفت پیکر نظامی گنجوی


< شعر بعدی شعر قبلی >

سبب نظم کتاب
در سخاو سخن چه می‌پیچم   کار بر طالع است و من هیچم
نسبت عقربی است با قوسی   بخل محمود بذل فردوسی
اسدی را که بودلف بنواخت   طالع و طالعی بهم در ساخت
من چه می‌گویم این چه گفت منست   کبم از ابر و درم از عدنست
صدف از ابر گر سخا بیند   ابر نیز از صدف وفا بیند
کابر آنچ از هوا نثار کند   صدفش در شاهوار کند
این سخن را که جاه می‌خواهم   مدد از فیض شاه می‌خواهم
هرچه او را عیار یا عددیست   سبب استقامتش مددیست
ور مدد پیش بارگه باشد   چار در چار شانزده باشد
جبرئیلم به جنی قلمم   بر صحیفه چنین کشد رقمم
کین فسون را که جنی آموز است   جامه نو کن که فصل نوروز است
آنچنان کن ز دیو پنهانش   که نبیند مگر سلیمانش
زو طلب کن مرا که فخر من اوست   من کیم بازمانده لختی پوست
موم سادم ز مهر خاتم دور   خالی از انگبین و از زنبور
تا سلیمان ز نقش خاتم خویش   مهر من بر چه صورت آرد بیش


قبلی 1 2 3 4 5 بعدی


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی