برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 121 تا 150 از 150 مصراع از شعر سبب نظم کتاب در هفت پیکر نظامی گنجوی


< شعر بعدی شعر قبلی >

سبب نظم کتاب
روی اگر سرخ و گر سیاه بود   نقشبندش دبیر شاه بود
بر من آن شد که در سخن سنجی   ده دهی زر دهم نه ده پنجی
نخرد گر کسی عبیر مرا   مشک من مایه بس حریر مرا
زان نمطها که رفت پیش از ما   نوبری کس نداد بیش از ما
نغز گویان که گفتنی گفتند   مانده گشتند و عاقبت خفتند
ما که اجری تراش آن گرهیم   پند واگیر داهیان دهیم
گرچه ز الفاظ خود به تقصیریم   در معانی تمام تدبیریم
پوست بی‌مغز دیده‌ایم چو خواب   مغز بی‌پوست داده‌ایم چو آب
با همه نادری و نو سخنی   برنتابیم روی از آن کهنی
حاصلی نیست زین در آمودن   جز به پیمانه باد پیمودن
چیست کانرا من جواهرسنج   بر نسنجیدم از جواهر و گنج
برگشادم بسی خزانه خاص   هم کلیدی نیافتم به خلاص
با همه نزلهای صبح نزول   هم به استغفر اللهم مشغول
ای نظامی مسیح تو دم تست   دانش تو درخت مریم تست
چون رطب ریز این درخت شدی   نیک بادت که نیک‌بخت شدی


قبلی 1 2 3 4 5


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی