برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 91 تا 120 از 322 مصراع از شعر دعای پادشاه سعید علاء الدین کرپ ارسلان در هفت پیکر نظامی گنجوی


< شعر بعدی شعر قبلی >

دعای پادشاه سعید علاء الدین کرپ ارسلان
بر گرازی که تیغ راند تیز   گیرد از زخم او گراز گریز
چون به چرم کمان درآرد زور   چرم را بر گوزن سازد گور
کند ارپای در نهد به مصاف   سنگ را چون عقیق زهره شکاف
آن نماید به تیغ زهراندود   کاسمان از زمین برآرد دود
اوست در بزم ورزم یافته نام   جان ده و جان ستان به تیغ و به جام
خاک تیره ز روشنائی او   چشم روشن به آشنائی او
ناف خلقش چو کلک رسامان   مشک در جیب و لعل در دامان
گشته از مشک و لعل او همه جای   مملکت عقد بند و غالیه‌سای
از قبای چنو کله‌داری   ز آسمان تا زمین کله‌واری
وز کمان چنو جهان‌گیری   چرخ نه قبضه کمترین تیری
زان بزرگی که در سگالش اوست   چار گوهر چهار بالش اوست
دشمنش چون درخت بیخ زده   بر در او به چار میخ زده
ز آفتاب جلال اوست چو ماه   روی ما سرخ و روی خصم سیاه
چه عجب کافتاب زرین نعل   کوه را سنگ داد و کانرا لعل
گوهر کان حرم دریده اوست   کان گوهر درم خریده اوست


قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی