برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 1 تا شعر 10 از مجموع 38 شعر در هفت پیکر نظامی گنجوی

هفت پیکر

بهرام گور و دختر رای هند در گنبد سیاه

هفت پیکر یا بهرامنامه چهارمین منظومه نظامی از نظر ترتیب زمانی و یکی از دو شاهکار او (با خسرو و شیرین) از لحاظ کیفیت است. این دفتر رااز جهت ساختار کلی و روال داستانی می توان بر دو بخش متمایز تقسیم کرد:

یکی بخش اول و آخر کتاب درباره رویدادهای مربوط به بهرام پنجم ساسانی از بدو ولادت تا مرگ رازگونه او، که بر پایه روایتی تاریخ گونه است؛ و دیگری بخش میانی که مرکب از هفت حکایت یا اپیزود از زبان هفت همسر او و از زمره حکایات عبرت انگیزی است که دختران پادشاهان هفت اقلیم (مطبق تقسیم قدما) برای بهرام نقل می کنند.

این منظومه آمیزه ای از جنبه حماسی و غنایی است، بدین معنی که بخش هفت گنبد تماما دارای روح غنایی و تخیل رمانتیک است ولی بخش تاریخی گونه، اگر چه سعی شاعر بر ترسیم چهره ای حماسی برای بهرام بوده، آمیزه ای از جنبه حماسی و عناصر غنایی است.

در هفت پیکر زمین و آسمان و جلوه های جمال این دو با هم پیوند می یابد:

از یک سو هفت گنبد است ساخته بر زمین و هفت روز و هفت رنگ و هفت اقلیم و هفت عروس که جملگی زمینی است، و از سوی دیگر نظیره قرار دادن اینها با «هفت» های آسمانی (چون هفت سیاره و هفت فلک)، و واسطه این دو با همدیگر گنبدی است که چرخ زنان آهنگ عروج به گنبد دوار دارد.

هفت پیکر ستایش داد و رفق، و نکوهش ستم و بیراهی است.به نام ایزد بخشاینده

ای جهان دیده بود خویش از تو

 

هیچ بودی نبوده پیش از تو

شماره شعر: 1 تعداد ابیات: 58 (117 مصراع)

در نعت پیغمبر اکرم

نقطه خط اولین پرگار

 

خاتم آخر آفرینش کار

شماره شعر: 2 تعداد ابیات: 33 (67 مصراع)

معراج پیغمبر اکرم

چون نگنجید در جهان تاجش

 

تخت بر عرش بست معراجش

شماره شعر: 3 تعداد ابیات: 78 (157 مصراع)

سبب نظم کتاب

چون اشارت رسید پنهانی

 

از سرا پرده سلیمانی

شماره شعر: 4 تعداد ابیات: 75 (151 مصراع)

دعای پادشاه سعید علاء الدین کرپ ارسلان

ای دل از این خیال سازی چند

 

به خیالی خیال بازی چند

شماره شعر: 5 تعداد ابیات: 161 (323 مصراع)

ستایش سخن و حکمت و اندرز

آنچه او هم نوست و هم کهن است

 

سخن است و در این سخن سخن است

شماره شعر: 6 تعداد ابیات: 161 (323 مصراع)

در نصیحت فرزند خویش محمد

ای پسر هان و هان ترا گفتم

 

که تو بیدار شو که من خفتم

شماره شعر: 7 تعداد ابیات: 73 (147 مصراع)

آغاز داستان بهرام

گوهر آمای گنج خانه راز

 

گنج گوهر چنین گشاید باز

شماره شعر: 8 تعداد ابیات: 40 (81 مصراع)

صفت سمنار و ساختن قصر خورنق

رفت منذر به اتفاق پدر

 

بر چنین جستجوی بست کمر

شماره شعر: 9 تعداد ابیات: 71 (143 مصراع)

صفت خورنق و ناپیدا شدن نعمان

چون خورنق به فر بهرامی

 

روضه‌ای شد بدان دلارامی

شماره شعر: 10 تعداد ابیات: 71 (143 مصراع)


جستجوی بیشتر برای هفت پیکر نظامی گنجوی

  جستجو در وب برای هفت پیکر نظامی گنجوی
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای هفت پیکر نظامی گنجوی
  جستجو در تصاویر برای هفت پیکر نظامی گنجوی
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای هفت پیکر نظامی گنجوی
  جستجو در فیلم ها برای هفت پیکر نظامی گنجوی
  جستجو در لینکها برای هفت پیکر نظامی گنجوی
  جستجو در اخبار برای هفت پیکر نظامی گنجوی
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای هفت پیکر نظامی گنجوی

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی