برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 11 تا شعر 20 از مجموع 38 شعر در هفت پیکر نظامی گنجوی

شکار کردن بهرام و داغ کردن گوران

چون سهیل جمال بهرامی

 

از ادیم یمن ستد خامی

شماره شعر: 11 تعداد ابیات: 56 (113 مصراع)

کشتن بهرام اژدها را و گنج یافتن

روزی از روضه بهشتی خویش

 

کرد بر می روانه کشتی خویش

شماره شعر: 12 تعداد ابیات: 75 (151 مصراع)

دیدن بهرام صورت هفت پیکر را در خورنق

شاه روزی رسیده بود ز دشت

 

در خورنق به خرمی می‌گشت

شماره شعر: 13 تعداد ابیات: 43 (87 مصراع)

آگاهی بهرام از وفات پدر

چون ز بهرام گور با پدرش

 

باز گفتند منهیان خبرش

شماره شعر: 14 تعداد ابیات: 46 (93 مصراع)

لشگر کشیدن بهرام به ایران

بس کن ای جادوی سخن پیوند

 

سخن رفته چند گوئی چند

شماره شعر: 15 تعداد ابیات: 43 (87 مصراع)

نامه پادشاه ایران به بهرام‌گور

اول نامه بود نام خدای

 

گمرهان را به فضل راهنمای

شماره شعر: 16 تعداد ابیات: 48 (97 مصراع)

پاسخ دادن بهرام ایرانیان را

چونکه خواننده خواند نامه تمام

 

جوش آتش برآمد از بهرام

شماره شعر: 17 تعداد ابیات: 127 (255 مصراع)

برگرفتن بهرام تاج را از میان دو شیر

بامدادان که صبح زرین تاج

 

کرسی از زر نهاد و تخت از عاج

شماره شعر: 18 تعداد ابیات: 28 (57 مصراع)

بر تخت نشستن بهرام به جای پدر

طالع تخت و پادشاهی او

 

فرخ آمد ز نیک خواهی او

شماره شعر: 19 تعداد ابیات: 132 (265 مصراع)

داستان بهرام با کنیزک خویش

شاه روزی شکار کرد پسند

 

در بیابان پست و کوه بلند

شماره شعر: 20 تعداد ابیات: 102 (205 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی