برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 31 تا شعر 38 از مجموع 38 شعر در هفت پیکر نظامی گنجوی

نشستن بهرام روز پنجشنبه در گنبد صندلی و افسانه گفتن دختر پادشاه اقلیم ششم

روز پنجشنبه است روزی خوب

 

وز سعادت به مشتری منسوب

شماره شعر: 31 تعداد ابیات: 357 (715 مصراع)

نشستن بهرام روز آدینه در گنبد سپید و افسانه گفتن دختر پادشاه اقلیم هفتم

روز آدینه کاین مقرنس بید

 

خانه را کرد از آفتاب سپید

شماره شعر: 32 تعداد ابیات: 324 (649 مصراع)

آگاهی بهرام از لشکرگشی خاقان چین بار دوم

چون به تثلیث مشتری و زحل

 

شاه انجم ز حوت شد به حمل

شماره شعر: 33 تعداد ابیات: 113 (227 مصراع)

اندرز گرفتن بهرام از شبان

شه چو تنگ آمدی ز تنگی کار

 

یک سواره برون شدی به شکار

شماره شعر: 34 تعداد ابیات: 116 (233 مصراع)

شکایت کردن هفت مظلوم

اولین شخص گفت با بهرام

 

کای شده دشمن تو دشمن کام

شماره شعر: 35 تعداد ابیات: 166 (333 مصراع)

کشتن بهرام وزیر ظالم را

چون زمین از گلیم گرد آلود

 

سایه گل بر آفتاب اندود

شماره شعر: 36 تعداد ابیات: 43 (87 مصراع)

فرجام کار بهرام و ناپدید شدن او در غار

لعل پیوند این علاقه در

 

کز گهر کرد گوش گیتی پر

شماره شعر: 37 تعداد ابیات: 151 (303 مصراع)

در ختم کتاب و دعای علاء الدین کرپ ارسلان

چون فروزنده شد به عکس و عیار

 

نقد این گنجه خیز رومی کار

شماره شعر: 38 تعداد ابیات: 75 (151 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی