برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 8 از 8 مصراع از شعر چگونگی رفتن جان از جسم در خسرو و شیرین نظامی گنجوی


< شعر بعدی شعر قبلی >

چگونگی رفتن جان از جسم
دگر ره باز پرسیدش که جانها   چگونه بر پرند از آشیانها
جوابش داد کز راه ندیده   نشاید گفتن الا از شنیده
شنیدم چار موبد بود هشیار   مسلسل گشته با هم جان هر چار
در این مشکل فرو ماندند یک چند   که از تن چون رود جان خردمند
کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی