برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 30 از 88 مصراع از شعر در توحید باری در خسرو و شیرین نظامی گنجوی


< شعر بعدی شعر قبلی >

در توحید باری
به نام آنکه هستی نام ازو یافت   فلک جنبش زمین آرام ازو یافت
خدائی کافرینش در سجودش   گواهی مطلق آمد بر وجودش
تعالی الله یکی بی مثل و مانند   که خوانندش خداوندان خداوند
فلک بر پای دارو انجم افروز   خرد را بی‌میانجی حکمت آموز
جواهر بخش فکرتهای باریک   به روز آرنده شب‌های تاریک
غم و شادی نگار و بیم و امید   شب و روز آفرین و ماه و خورشید
نگه دارنده بالا و پستی   گوا بر هستی او جمله هستی
وجودش بر همه موجود قاهر   نشانش بر همه بیننده ظاهر
کواکب را به قدرت کارفرمای   طبایع را به صنعت گوهر آرای
مراد دیده باریک بینان   انیس خاطر خلوت نشینان
خداوندی که چون نامش بخوانی   نیابی در جوابش لن ترانی
نیاید پادشاهی زوت بهتر   ورا کن بندگی هم اوت بهتر
ورای هر چه در گیتی اساسیست   برون از هر چه در فکرت قیاسیست
به جستجوی او بر بام افلاک   دریده وهم را نعلین ادراک
خرد در جستنش هشیار برخاست   چو دانستش نمی‌داند چپ از راست


1 2 3 بعدی


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی