برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 1 تا 30 از 80 مصراع از شعر در استدلال نظر و توفیق شناخت در خسرو و شیرین نظامی گنجوی


< شعر بعدی شعر قبلی >

در استدلال نظر و توفیق شناخت
خبر داری که سیاحان افلاک   چرا گردند گرد مرکز خاک
در این محرابگه معبودشان کیست   وزین آمد شدن مقصودشان چیست
چه می‌خواهند ازین محمل کشیدن   چه می‌جویند ازین منزل بریدن
چرا این ثابت است آن منقلب نام   که گفت این را به جنب آن را بیارام
قبا بسته چو گل در تازه روئی   پرستش را کمر بستند گوئی
مرا حیرت بر آن آورد صدبار   که بندم در چنین بتخانه زنار
ولی چون کردحیرت تیزگامی   عنایت بانگ بر زد کای نظامی
مشو فتنه برین بتها که هستند   که این بتها نه خود را می‌پرستند
همه هستند سرگردان چو پرگار   پدید آرنده خود را طلبکار
تو نیز آخر هم از دست بلندی   چرا بتخانه‌ای را در نبندی
چو ابراهیم بابت عشق میباز   ولی بتخانه را از بت بپرداز
نظر بر بت نهی صورت پرستی   قدم بر بت نهی رفتی و رستی
نموداری که از مه تا به ماهیست   طلسمی بر سر گنج الهیست
طلسم بسته را با رنج‌یابی   چو بگشائی بزیرش گنج یابی
طبایع را یکایک میل در کش   بدین خوبی خرد را نیل در کش


1 2 3 بعدی


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  دیکشنری  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی