برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 61 تا 80 از 80 مصراع از شعر در استدلال نظر و توفیق شناخت در خسرو و شیرین نظامی گنجوی


< شعر بعدی شعر قبلی >

در استدلال نظر و توفیق شناخت
ز گردشهای این چرخ سبک رو   همان آید کزان سنگ و از آن جو
مگو ز ارکان پدید آیند مردم   چنان کار کان پدید آیند از انجم
که قدرت را حوالت کرده باشی   حوالت را به آلت کرده باشی
اگر تکوین به آلت شد حوالت   چه آلت بود در تکوین آلت
اگر چه آب و خاک و باد و آتش   کنند آمد شدی با یکدیگر خوش
همی تا زو خط فرمان نیاید   به شخص هیچ پیکر جان نیاید
نه هرک ایزدپرست ایزد پرستد   چو خود را قبله سازد خود پرستد
ز خود برگشتن است ایزد پرستی   ندارد روز با شب هم نشستی
خدا از عابدان آن را گزیند   که در راه خدا خود را نبیند
نظامی جام وصل آنگه کنی نوش   که بر یادش کنی خود را فراموش


قبلی 1 2 3


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی