برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 91 تا 120 از 140 مصراع از شعر صفت داد و دهش خسرو در خسرو و شیرین نظامی گنجوی


< شعر بعدی شعر قبلی >

صفت داد و دهش خسرو
چو خورد خاص او بر خوان رسیدی   گوارش تا به خوزستان رسیدی
کبابی‌تر بخوردی اول روز   بر او سوده یکی در شب‌افروز
ز بازرگان عمان در نهانی   بده من زر خریده زر کانی
شنیدم کز چنان در باشد آرام   رطوبت‌های اصلی را در اندام
یک اسب بور از رق چشم نوزاد   معطر کرده چون ریحان بغداد
ز شیر مادرش چوپان بریده   به شیر گوسفندش پروریده
بفرمودی تنوری بستن از سیم   که بودی خرج او دخل یک اقلیم
در او ده پانزده من عود چون مشک   بسوزاندی بجای هیمه خشک
چو بریان شد کباب خوانش این بود   تنور و آتش و بریانش این بود
به خوان زر نهادندی فرا پیش   هزار و هفتصد مثقال کم بیش
بخوردی زان نواله لقمه‌ای چند   چو مغز پسته و پالوده قند
نظر کردی به محتاجان درگاه   کجا چشمش در افتادی ز ناگاه
بدو بخشیدی آن زرینه خوان را   تنور و هر چه آلت بودی آن را
زهی خوانی که طباخان نورش   چنین نانی بر آرند از تنورش
دگر روزی که خوان لاجوردی   گرفتی از تنور صبح زردی


قبلی 1 2 3 4 5 بعدی


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  دیکشنری  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی