برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 181 تا 210 از 350 مصراع از شعر شنیدن خسرو اوصاف شکر اسپهانی را در خسرو و شیرین نظامی گنجوی


< شعر بعدی شعر قبلی >

شنیدن خسرو اوصاف شکر اسپهانی را
ملک گفتا چو بینی عیب هر چیز   ببین عیب جمال خویشتن نیز
بپرسیدش که عیب من کدامست   کز آن عیب این نکوئی زشت نامست
جوابش داد کان عیب است مشهور   که یکساعت ز نزدیکان نه‌ای دور
چو دور چرخ با هر کس بسازی   چو گیتی را همه کس عشق بازی
نگارین مرغی ای تمثال چینی   چرا هر لحظه بر شاخی نشینی
غلاف نازکی داری دریغی   که هر ساعت کنی بازی به تیغی
جوابش داد شکر کای جوانمرد   چه پنداری کزین شکر کسی خورد؟
به ستاری که ستر اوست پیشم   که تا من زنده‌ام بر مهر خویشم
نه کس با من شبی در پرده خفته است   نه درم را کسی در دور سفته است
کنیزان منند اینان که بینی   که در خلوت تو با ایشان نشینی
بلی من باشم آن کاول درآیم   به می بنشینم و عشرت فزایم
ولی آن دلستان کاید در آغوش   نه من چون من بتی باشد قصب پوش
چو بشنید این سخن شاه از زبانش   بدین معنی گواهی داد جانش
دری کو را بود مهر خدائی   دهد ناسفته گی بروی گوائی
چو بر زد آتش مشرق زبانه   ملک چون آب شد زانجا روانه


قبلی 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 بعدی


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی