برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
مصراع 241 تا 270 از 350 مصراع از شعر شنیدن خسرو اوصاف شکر اسپهانی را در خسرو و شیرین نظامی گنجوی


< شعر بعدی شعر قبلی >

شنیدن خسرو اوصاف شکر اسپهانی را
کسی کز جان شیرین باز ماند   چه سود ار در دهن شکر فشاند
شکر هرگز نگیرد جای شیرین   بچربد بر شکر حلوای شیرین
چمن خاکست چون نسرین نباشد   شکر تلخ است چون شیرین نباشد
مگو شیرین و شکر هست یکسان   ز نی خیزد شکر شیرینی از جان
چو شمع شهد شیرین برفروزد   شکر بر مجمر آنجا عود سوزد
شکر گر چاشنی در جام دارد   ز شیرینی حلاوت وام دارد
ز شیرینی بزرگان ناشکیبند   به شکر طفل و طوطی را فریبند
هر آبی کان بود شیرین بسازد   شکر چون آب را بیند گدازد
ز شیرین تا شکر فرقی عیان است   که شیرین جان و شکر جای جان است
پریروئی است شیرین در عماری   پرند او شکر در پرده‌داری
بداند این قدر هر کش تمیز است   که شکر بهر شیرینی عزیز است
دلش می‌گفت شیرین بایدم زود   که عیشم را نمی‌دارد شکر سود
یخ از بلور صافی تر به گوهر   خلاف آن شد که این خشک است و آن تر
دیگر ره گفت نشکیبم ز شیرین   چه باید کرد با خود جنگ چندین
گرم سنگ آسیا بر سر بگردد   دل آن دل نیست کز دلبر بگردد


قبلی 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 بعدی


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی