برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 91 تا شعر 100 از مجموع 121 شعر در خسرو و شیرین نظامی گنجوی

اندرز شیرین خسرو را در داد و دانش

به نزهت بود روزی با دل‌افروز

 

سخن در داد و دانش می‌شد آن روز

شماره شعر: 91 تعداد ابیات: 29 (59 مصراع)

سوال و جواب خسرو و بزرگ امید

چو خسرو دید کان یار گرامی

 

ز دانش خواهد او را نیکنامی

شماره شعر: 92 تعداد ابیات: 3 (7 مصراع)

اولین جنبش

خبر ده کاولین جنبش چه چیز است

 

که این دانش بر دانا عزیز است

شماره شعر: 93 تعداد ابیات: 3 (7 مصراع)

چگونگی فلک

دگرباره به پرسیدش جهاندار

 

که دارم زین قیاس اندیشه بسیار

شماره شعر: 94 تعداد ابیات: 8 (17 مصراع)

اجرام کواکب

دگر ره گفت کاجرام کواکب

 

ندانم بر چه مرکوبند راکب

شماره شعر: 95 تعداد ابیات: 4 (9 مصراع)

مبداء و معاد

دگر ره گفت ما اینجا چرائیم

 

کجا خواهیم رفتن وز کجائیم

شماره شعر: 96 تعداد ابیات: 4 (9 مصراع)

گذشتن از جهان

دگر ره گفت کای دریای دربار

 

چو در صافی و چون دریا عجب کار

شماره شعر: 97 تعداد ابیات: 6 (13 مصراع)

در بقای جان

دگر باره شه بیدار بختش

 

سوالی زیرکانه کرد سختش

شماره شعر: 98 تعداد ابیات: 6 (13 مصراع)

در چگونگی دیدار کالبد در خواب

دگر ره گفت اگر جان هست حاصل

 

نه نقش کالبدها هست باطل؟

شماره شعر: 99 تعداد ابیات: 4 (9 مصراع)

در یاد کردن دوره زندگی پس از مرگ

دگر ره گفت بعد از زندگانی

 

بیاد آرم حدیث این جهانی

شماره شعر: 100 تعداد ابیات: 6 (13 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی