برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 41 تا شعر 50 از مجموع 121 شعر در خسرو و شیرین نظامی گنجوی

مراد طلبیدن خسرو از شیرین و مانع شدن او

شبی از جمله شبهای بهاری

 

سعادت رخ نمود و بخت یاری

شماره شعر: 41 تعداد ابیات: 182 (365 مصراع)

به خشم رفتن خسرو از پیش شیرین و رفتن به روم و پیوند او با مریم

ملک را گرم کرد آن آتش تیز

 

چنانک از خشم شد بر پشت شبدیز

شماره شعر: 42 تعداد ابیات: 45 (91 مصراع)

جنگ خسرو با بهرام و گریختن بهرام

چو روزی چند شاه آنجا طرب کرد

 

به یاری خواستن لشگر طلب کرد

شماره شعر: 43 تعداد ابیات: 60 (121 مصراع)

بر تخت نشستن خسرو به مدائن بار دوم

چو سر بر کرد ماه از برج ماهی

 

مه پرویز شد در برج شاهی

شماره شعر: 44 تعداد ابیات: 65 (131 مصراع)

نالیدن شیرین در جدائی خسرو

چنین در دفتر آورد آن سخن‌سنج

 

که برد از اوستادی در سخن رنج

شماره شعر: 45 تعداد ابیات: 61 (123 مصراع)

وصیت کردن مهین بانو شیرین را

مهین بانو دلش دادی شب و روز

 

بدان تا نشکند ماه دل افروز

شماره شعر: 46 تعداد ابیات: 61 (123 مصراع)

نشستن شیرین به پادشاهی بر جای مهین بانو

چون بر شیرین مقرر گشت شاهی

 

فروغ ملک بر مه شد ز ماهی

شماره شعر: 47 تعداد ابیات: 44 (89 مصراع)

آگهی خسرو از مرگ بهرام چوبین

چو شاهنشاه صبح آمد بر اورنگ

 

سپاه روم زد بر لشگر زنگ

شماره شعر: 48 تعداد ابیات: 87 (175 مصراع)

بزم‌آرائی خسرو

چهارم روز مجلس تازه کردند

 

غناها را بلند آوازه کردند

شماره شعر: 49 تعداد ابیات: 4 (9 مصراع)

(سی لحن باربد)

در آمد باربد چون بلبل مست

 

گرفته بربطی چون آب در دست

شماره شعر: 50 تعداد ابیات: 61 (124 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی