برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 51 تا شعر 60 از مجموع 121 شعر در خسرو و شیرین نظامی گنجوی

شفاعت کردن خسرو پیش مریم از شیرین

چو بدر از جیب گردون سر برآورد

 

زمین عطف هلالی بر سر آورد

شماره شعر: 51 تعداد ابیات: 37 (75 مصراع)

فرستادن خسرو شاپور را به طلب شیرین

شفاعت کرد روزی شه به شاپور

 

که تا کی باشم از دلدار خود دور

شماره شعر: 52 تعداد ابیات: 205 (411 مصراع)

آغاز عشق فرهاد

پری پیکر نگار پرنیان پوش

 

بت سنگین دل سیمین بنا گوش

شماره شعر: 53 تعداد ابیات: 91 (183 مصراع)

زاری کردن فرهاد از عشق شیرین

چو دل در مهر شیرین بست فرهاد

 

برآورد از وجودش عشق فریاد

شماره شعر: 54 تعداد ابیات: 71 (143 مصراع)

آگاهی یافتن خسرو از عشق فرهاد

یکی محرم ز نزدیکان درگاه

 

فرو گفت این حکایت جمله با شاه

شماره شعر: 55 تعداد ابیات: 19 (39 مصراع)

رای زدن خسرو در کار فرهاد

ز نزدیکان خود با محرمی چند

 

نشست و زد درین معنی دمی چند

شماره شعر: 56 تعداد ابیات: 26 (53 مصراع)

مناظره خسرو با فرهاد

نخستین بار گفتش کز کجائی

 

بگفت از دار ملک آشنائی

شماره شعر: 57 تعداد ابیات: 57 (115 مصراع)

کوه کندن فرهاد و زاری او

چو شد پرداخته فرهاد را چنگ

 

ز صورت کاری دیوار آن سنگ

شماره شعر: 58 تعداد ابیات: 138 (277 مصراع)

رفتن شیرین به کوه بیستون و سقط شدن اسب وی

مبارک روزی از خوش روزگاران

 

نشسته بود شیرین پیش یاران

شماره شعر: 59 تعداد ابیات: 43 (87 مصراع)

آگاهی خسرو از رفتن شیرین نزد فرهاد و کشتن فرهاد به مکر

جهان سالار خسرو هر زمانی

 

به چربی جستی از شیرین نشانی

شماره شعر: 60 تعداد ابیات: 103 (207 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی