برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 61 تا شعر 70 از مجموع 121 شعر در خسرو و شیرین نظامی گنجوی

تعزیت‌نامه خسرو به شیرین به افسوس

سراینده چنین افکند بنیاد

 

که چون در عشق شیرین مرد فرهاد

شماره شعر: 61 تعداد ابیات: 56 (113 مصراع)

مردن مریم و تعزیت‌نامه شیرین به خسرو از راه باد افراه

در اندیش ای حکیم از کار ایام

 

که پاداش عمل باشد سرانجام

شماره شعر: 62 تعداد ابیات: 74 (149 مصراع)

رسیدن نامه شیرین به خسرو

چو خسرو نامه شیرین فرو خواند

 

از آن شیرین سخن عاجز فرو ماند

شماره شعر: 63 تعداد ابیات: 21 (43 مصراع)

صفت داد و دهش خسرو

جهان خسرو که تا گردون کمر بست

 

کله داری چنو بر تخت ننشست

شماره شعر: 64 تعداد ابیات: 70 (141 مصراع)

شنیدن خسرو اوصاف شکر اسپهانی را

به آیین جهانداران یکی روز

 

به مجلس بود شاه مجلس افروز

شماره شعر: 65 تعداد ابیات: 175 (351 مصراع)

تنها ماندن شیرین و زاری کردن وی

ملک دانسته بود از رای پر نور

 

که غم پرداز شیرین است شاپور

شماره شعر: 66 تعداد ابیات: 99 (199 مصراع)

رفتن خسرو سوی قصر شیرین به بهانه شکار

چو عالم بر زد آن زرین علم را

 

کز او تاراج باشد خیل غم را

شماره شعر: 67 تعداد ابیات: 116 (233 مصراع)

دیدن خسرو شیرین را و سخن گفتن با شیرین

چو خسرو دید ماه خرگهی را

 

چمن کرد از دل آن سرو سهی را

شماره شعر: 68 تعداد ابیات: 20 (41 مصراع)

پاسخ دادن شیرین خسرو را

جوابش داد سرو لاله رخسار

 

که دایم باد دولت بر جهاندار

شماره شعر: 69 تعداد ابیات: 62 (125 مصراع)

پاسخ دادن خسرو شیرین را

دگر باره جهاندار از سر مهر

 

به گلرخ گفت کای سرو سمن چهر

شماره شعر: 70 تعداد ابیات: 43 (87 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی